OSIGURANJE USJEVA PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 25 Travanj 2019 11:51

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/19-01/09, Urbroj: 2123/03-02-19-1, općinski načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2019.g 

 

  1. I.Predmet javnog poziva:

        

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2019.g.

 

pdf buttonJAVNI POZIV ZA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld