OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 02 Svibanj 2019 10:03

3. Svi zainteresirani građani i pravni subjekti za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog Programa dostaviti:

- redovnom poštom na adresu Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države“ koja mora biti dostavljena na navedenu adresu najkasnije do 17. svibnja do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

- mogu upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države a koji je izložen u prostorijama Općine Hercegovac, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

4. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni Općini Hercegovac, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom uvidu.

5. Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te će biti objavljen na službenim stranicama Općine Hercegovac.

6. Sukladno članku 29. stav. 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18) sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavit će se na odlučivanje Općinskom vijeću Općine Hercegovac.

7. Ova obavijest objavit će se na službenim stranicama Općine Hercegovac, www.opcinahercegovac.hr, na oglasnoj ploči Općine Hercegovac i radio postaji Krugoval 93,1 Mhz Garešnica.

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld