Oglasna ploča
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE HERCEGOVAC PDF Ispis E-mail
Subota, 06 Studeni 2021 12:09

Temeljem članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine" broj 20/18, 115/2018 i 98/2019) i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac, dana 08. studenog 2021.godine raspisan je Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac, koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac predviđene za prodaju.

Javni natječaj raspisan je za:

k.o. Hercegovac

k.o. Palešnik

k.o. Ladislav

k.o. Ilovski Klokočevac

k.o. Velika Trnava

Read moreVodič za prijavu na natječaj

Tekst javnog natječaja zajedno sa popratnom dokumentacijom nalazi se u prilogu:

Više...
 
JAVNI POZIV STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE HERCEGOVAC PDF Ispis E-mail
Utorak, 05 Listopad 2021 13:32

Općina Hercegovac raspisuje Javni poziv za dodjelu jednokratne i bespovratne novčane pomoći redovnim i izvanrednim studentima sa područja općine Hercegovac koji studiraju na visokim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2021./2022.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 05. studenog 2021. godine, a ostale informacije možete pronaći na:

pdf buttonJAVNI POZIV

editPRIJAVNI OBRAZAC

editPRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

pdf buttonPOZIV NA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POMOĆI

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

pdf buttonODLUKA O ODBIJANJU PRIJAVE

 
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE PDF Ispis E-mail
Srijeda, 29 Rujan 2021 07:26

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Općine Hercegovac u 2021. godini na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je minimalno 30 dana, a završava 29. listopada 2021. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

pdf buttonJAVNI NATJEČAJ

pdf buttonUPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A4

OBRAZAC A5

OBRAZAC B1

OBRAZAC B2

 
JAVNI NATJEČAJ PDF Ispis E-mail
Utorak, 28 Rujan 2021 08:43

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Općini Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto višeg referenta za poljoprivredu, gospodarstvo i stambeno komunalne djelatnosti, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3(tri) mjeseca.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

OBJAVA PODATAKA IZ ČL.19.ST.6. ZSN-A

PRIVOLA ZA OBRADU I OBJAVU OSOBNIH PODATAKA

 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PRIJAVA

POZIV NA PROVJERU 

 
POZIVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE PDF Ispis E-mail
Petak, 24 Rujan 2021 09:04

Na temelju članka 22. stavka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. pročišćeni tekst, 68/18., 110/18. ) i članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik br. 2/17), objavljuje se

POZIVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti

održavanja javne rasvjete na području Općine Hercegovac

1. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Hercegovac.

 

POZIVNI NATJEČAJ

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

TROŠKOVNIK

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld