Oglasna ploča
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI ODSTRELOM LISICA PDF Ispis E-mail
Petak, 15 Svibanj 2020 08:37

Općina Hercegovac objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potporu za suzbijanje zaraznih bolesti odstrelom lisica

Pozivaju se lovačka društva koja imaju lovište na području Općine Hercegovac, a koja su registrirana ili imaju članove sa područja Općine Hercegovac da dostave svoje zahtjeve za potporu za suzbijanje zaraznih bolesti odstrelom lisica.

Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

pdf buttonJAVNI POZIV

editZAHTJEV

 
JAVNI POZIV ZA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA PDF Ispis E-mail
Srijeda, 22 Travanj 2020 12:12

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/20-01/4, Urbroj: 2123/03-02-20-1, općinski načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2020.g.

 

  1. I.Predmet javnog poziva:

        

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2020.g.

 

pdf buttonJAVNI POZIV

 
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 12:38

Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 1/16, 5/18 i 4/19), načelnik Općine Hercegovac raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine k.č.br. 736/21, k.o. Hercegovac

u vlasništvu Općine Hercegovac

Prijave se dostavljaju najkasnije do 04. svibnja 2020. godine, a ostale informacije možete pronaći na:

pdf buttonNATJEČAJ

editOBRAZAC PONUDE

editPRIVOLA ZA OBRADU PODATAKA

 

pdf buttonODLUKA

 
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE PDF Ispis E-mail
Srijeda, 15 Travanj 2020 13:48

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 09. travnja 2020. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općina Đulovac, Hercegovac i Rovišće KLASA: 36920-11/20-01/6, URBROJ: 2103-09-19-4 od 09.04.2020.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-mraza da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi.

 

Dokumentacija koju je potrebno predati u Općinu Hercegovac je:

a)popunjeni obrazac PN,

b)kopija osobne iskaznice,

c)kopija kartice računa (vidljiv IBAN broj),

d)dokaz o prijavi potpore za 2020. godinu APPRR-u.

 

Preuzeti obrasci se mogu najkasnije do 30.04.2020. godine poslati putem:

  1. a)e-maila:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,
  2. b)putem pošte na adresu: Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac (NAZNAKA: „Prijava štete od prirodne nepogode“), osobno predati u Općinu Hercegovac.

 

pdf buttonODLUKA O PROGLAŠENJU

editOBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE

 
SAVJETOVANJE O NACRTU PLANA RAZVOJA OPĆINE PDF Ispis E-mail
Petak, 10 Travanj 2020 10:04

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Općina Hercegovac započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana razvoja Općine do 2027. godine na temelju koncepta "pametna Općina" te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. svibnja dostave svoje prijedloga i mišljenja na Nacrt Plana razvoja.

pdf buttonINFORMACIJE O UVIDU

pdf buttonOBRAZLOŽENJE

editOBRAZAC SUDJELOVANJA JAVNOSTI U SAVJETOVANJU

pdf buttonNACRT PLANA RAZVOJA OPĆINE HERCEGOVAC

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld