Oglasna ploča


IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI II.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PDF Ispis E-mail

Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac, kao nositelj izrade plana i Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, kao izrađivač plana, na osnovi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), sačinili su dana 16. ožujka 2017. godine

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

o

Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac.

pdf buttonIZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

 
22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail

         Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 22. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 17. ožujka 2017.g. (petak) s početkom u 14;30 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

pdf buttonPOZIV

 
JAVNI UVID PDF Ispis E-mail

Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 7. ožujka do 14. ožujka 2017. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonTEKSTUALNI DIO

pdf buttonUVJETI KORIŠTENJA PROSTORA I PODRUČJA POSEBNIH MJERA

pdf buttonHERCEGOVAC

pdf buttonOBAVEZNI PRILOZI

 
JAVNA RASPRAVA PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/16-01/01, Urbroj: 2123/03-02-17-21 od 24. veljače 2017. godine), Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

 

            Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 7. ožujka do 14. ožujka 2017. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

pdf buttonJAVNA RASPRAVA

 
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POLJOPRIVREDNICIMA PDF Ispis E-mail
Općina Hercegovac je raspisala Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije poljoprivrednicima iz proračuna Općine Hercegovac za 2017. godinu.
Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Hercegovac, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine. Prijavu na Javni poziv možete napraviti sukladno slijedećoj dokumentaciji:
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld