Oglasna ploča


ODLUKA O SUFINANCIRANJU PREHRANE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE PDF Ispis E-mail

Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 11. rujna 2012. god. donijelo je Odluku o sufinanciranju prehrane učenika osnovne škole. Odluku u cijelosti možete pročitati ovdje:

pdf buttonODLUKA o sufinanciranju prehrane učenika osnovne škole

 
OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE PDF Ispis E-mail

Obavještavaju se poljoprivrednici s područja općine Hercegovac da mogu prijaviti štetu od suše na svojim poljoprivrednim kulturama u prostorijama Općine Hercegovac prema rasporedu objavljenom u sljedećem dokumentu:

pdf buttonOBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE

 
JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail

Na temelju Odluke o subvencioniranju nabave nazimica na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 20. lipnja 2012. godine, Župan raspisuje:

pdf buttonJAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje nabave rasplodnih nazimica na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2012. godini

 
ODLUKE O MANIFESTACIJI "DANI KRUMPIRA" PDF Ispis E-mail

Na temelju ĉlanka 96. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac broj 2/09) i ĉlanka 72. Odluke o komunalnom redu Naĉelnik Općine Hercegovac donosi:

pdf buttonZAKLJUČAK o cijeni zakupa javnih površina na podruĉju Općine Hercegovac za vrijeme trajanja manifestacije «DANI KRUMPIRA»

Potrebno je ispuniti sljedeći obrazac kojim se podnosi Zahtjev za korištenjem javne površine:

pdf buttonOBRAZAC - Zahtjev za korištenje javne površine

U prilogu možete pogledati i okvirnu kartu događanja:

pdf buttonKARTA

 
JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA PDF Ispis E-mail

Temeljem ĉlanka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/99, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnina, raspisuje se:

pdf buttonJAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE HERCEGOVAC

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld