Oglasna ploča


LOKALNI IZBORI PDF Ispis E-mail

LOKALNI IZBORI

pdf buttonPRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE HERCEGOVAC

pdf buttonPRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-43

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE HERCEGOVAC

 

Kandidat:

BORO BAŠLJAN; PALEŠNIK, PALEŠNIK 129; rođ. 23.07.1974; OIB: 56305657413; M

Zamjenik kandidata:

IVAN KOREN; HERCEGOVAC, VLADIMIRA NAZORA 5; rođ. 22.01.1949; OIB: 30249696682; M

 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-44

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE HERCEGOVAC

 

Kandidatkinja:

SONJA GLAS; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 139; rođ. 25.10.1960; OIB: 13030272898; Ž

Zamjenik kandidatkinje:

DARKO STILINOVIĆ; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 270; rođ. 09.08.1964; OIB: 50325131809; M

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-45

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE HERCEGOVAC

 

Kandidat:

DAMIR KANJUH; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 185; rođ. 21.06.1973; OIB: 19934832821; M

Zamjenica kandidata:

mr.sc. GORDANA ŠMIDT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 79; rođ. 29.06.1976; OIB: 79409245430; Ž

 

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-46

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, sastavilo je

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

 1. 1.Kandidat: BORO BAŠLJAN

        HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

        SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

        Zamjenik kandidata: IVAN KOREN

 1. 2.Kandidatkinja: SONJA GLAS

        HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

        Zamjenik kandidatkinje: DARKO STILINOVIĆ

 1. 3.Kandidat: DAMIR KANJUH

        HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

        Zamjenica kandidata: mr.sc. GORDANA ŠMIDT

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-35

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositeljica liste: SONJA GLAS

 

Kandidatkinje/kandidati:

 1. 1. SONJA GLAS; HRVATICA; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 139; rođ. 25.10.1960; OIB: 13030272898; Ž
 2. 2. DARKO STILINOVIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 270; rođ. 09.08.1964; OIB: 50325131809; M
 3. 3. MIRKO TAKAČ; HRVAT; HERCEGOVAC, STJEPANA RADIĆA 25; rođ. 04.10.1954; OIB: 99221159689; M
 4. 4. VERA OBROVAC; HRVATICA; HERCEGOVAC, STJEPANA RADIĆA 3; rođ. 26.06.1958; OIB: 56245621090; Ž
 5. 5. GORDANA ČAKANIĆ; HRVATICA; HERCEGOVAC, DRAGANA FUKSA 4; rođ. 19.05.1965; OIB: 94626909915; Ž
 6. 6. ZDRAVKO SAKAČIĆ; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 112/A; rođ. 04.02.1963; OIB: 17072983862; M
 7. 7. STJEPAN POŽARIĆ; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 81; rođ. 24.06.1957; OIB: 17517442070; M
 8. 8. STEVO ORAČ; HRVAT; HERCEGOVAC, STJEPANA RADIĆA 2; rođ. 22.10.1958; OIB: 37620515935; M
 9. 9. DEJAN KOVAČ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 107; rođ. 01.05.1975; OIB: 82234793356; M
 10. 10. ŽELJKO MIHALIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 234; rođ. 08.04.1985; OIB: 97285829307; M
 11. 11. ŽELJKO KOSIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 253; rođ. 02.07.1965; OIB: 57236713097; M

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/013-01/03

URBROJ: 2123/03-13-36

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

Nositelj liste: BRANKO GAZICA

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. BRANKO GAZICA; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 33; rođ. 28.08.1958; OIB: 29777921924; M

               2. ZDESLAV VACEK; ČEH; HERCEGOVAC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 4; rođ. 22.01.1983; OIB: 16796669249; M

               3. ALEN KOLAŘ; ČEH; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 269; rođ. 26.02.1976; OIB: 42537186178; M

               4. RATKO TICHY; ČEH; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 23/C; rođ. 12.10.1980; OIB: 97418897745; M

               5. ZLATA MIHOKOVIĆ; HRVATICA; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 259; rođ. 14.07.1969; OIB: 68179130896; Ž

               6. ŽELJKO SABO; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 68/A; rođ. 15.06.1966; OIB: 23574908734; M

               7. IVANA VESELI; HRVATICA; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 266; rođ. 05.10.1983; OIB: 16437016959; Ž

               8. SUZANA VUKOVIĆ; HRVATICA; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 16; rođ. 13.06.1976; OIB: 17899279029; Ž

               9. ZDRAVKO CINDRIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 276; rođ. 30.01.1976; OIB: 77736054951; M

             10. DIJANA MARKOTIĆ; HRVATICA; LADISLAV, LADISLAV 38; rođ. 01.10.1981; OIB: 44160715848; Ž

             11. JAROSLAV KOLAŘ; ČEH; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 271; rođ. 18.02.1947; OIB: 22413978015; M

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-37

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj liste: BORO BAŠLJAN

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. BORO BAŠLJAN; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 129; rođ. 23.07.1974; OIB: 56305657413; M

               2. DRAGUTIN KUČERA; ČEH; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 108; rođ. 12.11.1943; OIB: 81513130022; M

               3. ŽELJKO BUDJINA; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 86; rođ. 11.04.1955; OIB: 20866468783; M

               4. SENKA CVEK; HRVATICA; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 120; rođ. 02.07.1973; OIB: 87833541870; Ž

               5. STEVO EVAJ; HRVAT; ILOVSKI KLOKOČEVAC, ILOVSKI KLOKOČEVAC 45; rođ. 10.01.1956; OIB: 09463161277; M

               6. VLADO PETREKOVIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, DRAGANA FUKSA 1; rođ. 10.02.1972; OIB: 64475673192; M

               7. DAVOR ŠMIDT; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 79; rođ. 16.09.1972; OIB: 63384129097; M

               8. DRAGUTIN OPAT; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 138; rođ. 01.03.1952; OIB: 06171217107; M

               9. DALIBOR VLAHOVIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, VLADIMIRA NAZORA 4; rođ. 20.04.1976; OIB: 79257527878; M

             10. MATO ŽUNAC; HRVAT; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 23; rođ. 16.06.1950; OIB: 76625330349; M

             11. ANA JURIĆ; HRVATICA; PALEŠNIK, PALEŠNIK 142; rođ. 02.08.1994; OIB: 23780896193; Ž

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-38

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

Nositeljica liste: mr.sc. GORDANA ŠMIDT

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. mr.sc. GORDANA ŠMIDT; HRVATICA; PALEŠNIK, PALEŠNIK 79; rođ. 29.06.1976; OIB: 79409245430; Ž

               2. IVANKA BOSILJ, dipl.ing.; HRVATICA; HERCEGOVAC, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 20; rođ. 31.07.1967; OIB: 46782158698; Ž

               3. MILAN ŠEGAVAC; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 174; rođ. 16.03.1970; OIB: 54467872928; M

               4. NATALIJA GRGČEVIĆ; HRVATICA; LADISLAV, LADISLAV 84; rođ. 16.12.1992; OIB: 66026883283; Ž

               5. ŽELJKO CINDRIĆ; HRVAT; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 55; rođ. 30.12.1977; OIB: 42758594153; M

               6. SANJA KAMBER BARTOLOVIĆ; HRVATICA; HERCEGOVAC, STJEPANA RADIĆA 18; rođ. 08.07.1972; OIB: 10316915172; Ž

               7. TOMISLAV MIHALIĆ, mag.ing.; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 148; rođ. 05.12.1987; OIB: 39693849698; M

               8. MARIO SERTIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, VLADIMIRA NAZORA 11; rođ. 15.08.1980; OIB: 78979023765; M

               9. NIKOLINA MRKONJA; HRVATICA; LADISLAV, LADISLAV 47; rođ. 30.11.1992; OIB: 42460092057; Ž

             10. MIRKO PANIĆ; HRVAT; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 9; rođ. 05.09.1990; OIB: 29353699717; M

             11. ŠIMUN VOJKOVIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 200; rođ. 21.10.1959; OIB: 76310429472; M

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-39

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: ĐURO JOZIPOVIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. ĐURO JOZIPOVIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, STJEPANA RADIĆA 21; rođ. 13.09.1960; OIB: 88651081460; M

               2. JOSIP MIHALJEVIĆ; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 101; rođ. 09.03.1979; OIB: 25230599088; M

               3. IGOR MIHALJEVIĆ; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 101; rođ. 30.10.1972; OIB: 36046223394; M

               4. MARKO BRATKOVIĆ; HRVAT; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 126; rođ. 02.07.1994; OIB: 95443124769; M

               5. MIRJANA MIKIČIĆ; HRVATICA; PALEŠNIK, PALEŠNIK 74; rođ. 20.03.1955; OIB: 69944029016; Ž

               6. ZVONKO GLADOIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 292; rođ. 03.05.1955; OIB: 47940214640; M

               7. DANIJELA ORŠIĆ; HRVATICA; PALEŠNIK, PALEŠNIK 157; rođ. 17.11.1980; OIB: 67688292431; Ž

               8. DRAŽEN ŠTURLIĆ; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 67; rođ. 01.04.1974; OIB: 17954578870; M

               9. BRANKO KRMIĆ; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 30; rođ. 05.10.1973; OIB: 49404753948; M

             10. DARJAN JELENČIĆ; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 64; rođ. 26.12.1982; OIB: 80001285376; M

             11. ZVJEZDAN BANAS; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 109; rođ. 16.12.1971; OIB: 96495602636; M

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-40

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH, STRANKA PENZIONERA - SP, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH

STRANKA PENZIONERA - SP

Nositelj liste: PETAR JURČEVIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. PETAR JURČEVIĆ; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 5; rođ. 16.10.1960; OIB: 01679792972; M

               2. VLADO HALAR; NEPOZNATA; LADISLAV, LADISLAV 4; rođ. 21.09.1954; OIB: 51918865955; M

               3. STEVO HORVAT; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 27; rođ. 12.06.1974; OIB: 50643185603; M

               4. GORAN RADMAN; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 146/A; rođ. 08.01.1977; OIB: 64405925658; M

               5. ANTUN ZOBEC; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 43; rođ. 02.07.1984; OIB: 39294982980; M

               6. SINIŠA VLČEK; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 54; rođ. 26.09.1976; OIB: 97425188063; M

               7. IVICA SAKAČIĆ; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 112/A; rođ. 02.07.1985; OIB: 63487079087; M

               8. GORAN VESELINOVIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 110; rođ. 31.05.1983; OIB: 70193151569; M

               9. MARKO ŠTURLIĆ; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 130; rođ. 26.04.1993; OIB: 13898764486; M

             10. IVICA GOLEK; HRVAT; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 24; rođ. 05.03.1980; OIB: 30561115864; M

             11. VEDRAN VESELINOVIĆ; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 118; rođ. 07.02.1988; OIB: 60790969639; M

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-41

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj liste: IVAN STRABIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. IVAN STRABIĆ; HRVAT; PALEŠNIK, PALEŠNIK 144; rođ. 25.03.1960; OIB: 74371776362; M

               2. IVAN KOREN; HRVAT; HERCEGOVAC, VLADIMIRA NAZORA 5; rođ. 22.01.1949; OIB: 30249696682; M

               3. ZDENKO GOLENKO; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 7; rođ. 17.02.1962; OIB: 70445109362; M

               4. IVAN LUKINAC; HRVAT; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 59; rođ. 04.05.1947; OIB: 16160450297; M

               5. JOVANKA APFENTALER; HRVATICA; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 17; rođ. 06.08.1965; OIB: 72269543771; Ž

               6. JOSEF KRAL; ČEH; HERCEGOVAC, DRAGANA FUKSA 14; rođ. 29.01.1948; OIB: 45378903240; M

               7. IVANA APFENTALER; HRVATICA; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 17; rođ. 07.12.1990; OIB: 84208908782; Ž

               8. MILE JAJČEVIĆ; HRVAT; LADISLAV, LADISLAV 135/B; rođ. 14.08.1962; OIB: 94549771570; M

               9. ŽELJKA VRBANC; HRVATICA; PALEŠNIK, PALEŠNIK 128; rođ. 08.11.1973; OIB: 91591118998; Ž

             10. JOSO ŽGELA; HRVAT; VELIKA TRNAVA, VELIKA TRNAVA 95; rođ. 28.09.1958; OIB: 09861947722; M

             11. ANDREJ GOLENKO; HRVAT; HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA ULICA 7; rođ. 02.03.1990; OIB: 42525780174; M

 

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2123/03-13-42

HERCEGOVAC, 03. 05. 2013.

 

 

            Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine HERCEGOVAC, sastavilo je

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC

 

 

 1. 1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

        Nositeljica liste: SONJA GLAS

 1. 2.HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

        Nositelj liste: BRANKO GAZICA

 1. 3.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

        Nositelj liste: BORO BAŠLJAN

 1. 4.HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

        Nositeljica liste: mr.sc. GORDANA ŠMIDT

 1. 5.HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

        Nositelj liste: ĐURO JOZIPOVIĆ

 1. 6.NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH

        STRANKA PENZIONERA - SP

        Nositelj liste: PETAR JURČEVIĆ

 1. 7.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

        Nositelj liste: IVAN STRABIĆ

 

 

 

POTPREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE HERCEGOVAC

 

IVANČICA CHOUDHURY-REBROVIĆ

 

 


 
I. IZMJENE PRORAČUNA PDF Ispis E-mail

pdf buttonI. IZMJENE PRORAČUNA - naslovna

pdf buttonI. IZMJENE PRORAČUNA

 
JAVNI UVID PDF Ispis E-mail

Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 19. ožujka do 02. travnja 2013. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac

pdf buttonOpći dio

pdf buttonTekstualni dio

GRAFIČKI DIO

pdf button1. Korištenje i namjena površina

pdf button2.a Infrastrukturni sustavi-Pošta i telekominikacije

pdf button2.b Infrastrukturni sustavi-Energetski sustav

pdf button2.c Infrastrukturni sustavi-Vodnogospodarski sustav i otpad

pdf button3.a Uvjeti korištenja prostora

pdf button3.b Uvjeti korištenja prostora i područje primjene posebnih mjera

pdf button4.a Hercegovac

pdf button4.b Ilovski Klokočevac

pdf button4.c Ladislav

pdf button4.d Palešnik

pdf button4.e Velika Trnava

 
OBJAVA BIRAČIMA PDF Ispis E-mail

Izbori za zastupnike u  Europski parlament održat će se u nedjelju 14. travnja 2013. godine u Republici Hrvatskoj , a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske 13. i 14. travnja 2013. godine. Pozivamo birače da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača zaključno do srijede 03. travnja 2013. godine.

Više...
 
JAVNA RASPRAVA PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 3. Zaključka Načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/11-01/1, Ur.broj: 2123/03-02-13-7 od 05. ožujka 2013. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

 

Više...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld