Oglasna ploča


ODLUKE O MANIFESTACIJI "DANI KRUMPIRA" PDF Ispis E-mail

Na temelju ĉlanka 96. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac broj 2/09) i ĉlanka 72. Odluke o komunalnom redu Naĉelnik Općine Hercegovac donosi:

pdf buttonZAKLJUČAK o cijeni zakupa javnih površina na podruĉju Općine Hercegovac za vrijeme trajanja manifestacije «DANI KRUMPIRA»

Potrebno je ispuniti sljedeći obrazac kojim se podnosi Zahtjev za korištenjem javne površine:

pdf buttonOBRAZAC - Zahtjev za korištenje javne površine

U prilogu možete pogledati i okvirnu kartu događanja:

pdf buttonKARTA

 
JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA PDF Ispis E-mail

Temeljem ĉlanka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/99, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnina, raspisuje se:

pdf buttonJAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE HERCEGOVAC

 
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br. 78/11.) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac br. 2/09), načelnik Općine Hercegovac donosi PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA. Proceduru možete vidjeti u nastavku:

pdf buttonPROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 
ODLUKA o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na otvorenim prostorima općine Hercegovac PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09) i članka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2012.g. donijelo je sljedeću odluku:

pdf buttonODLUKA o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na otvorenim prostorima općine Hercegovac

 
ODLUKA o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Hercegovac PDF Ispis E-mail

Na temelju odredbi iz članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 6. stavka 5., članka 33. i članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (''Narodne novine'' 125/11) i članka 32. Statuta Općine Hercegovac (''Službeni glasnik Općine Hercegovac br 02/09) Općinsko vijeće Općine Hercegovac, na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2012.. godine donosi sljedeću odluku:

pdf buttonODLUKA o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Hercegovac

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld