Oglasna ploča


POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE PDF Ispis E-mail

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Slavka Kolara – dječji vrtić i jaslice, evidencijski brojevi nabave: JN-MV-26/18

Naručitelj Općina Hercegovac priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Slavka Kolara – dječji vrtić i jaslice, evidencijski brojevi nabave: JN-MV-26/18.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Hercegovac stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:
• Opis predmeta nabave
• Troškovnik
• Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
• Kriterije za odabir ponude
Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 11. listopada 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave svoje primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .
Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

POZIV

DOKUMENTACIJA O NABAVI

GRAĐEVINSKI PROJEKT

GEODETSKI ELABORAT

ELEKTRO PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

TROŠKOVNIK IZGRADNJA

TROŠKOVNIK OPREMANJE

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 
JAVNI NATJEČAJ PDF Ispis E-mail

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za investicijska ulaganja na nekretninama na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 27. rujna 2018. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A5

OBRAZAC B1

OBRAZAC B2

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA

 
FINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA PDF Ispis E-mail
Općinsko vijeće Općine Hercegovac donijelo je Odluku o sufinanciranju prehrane učenike osnovne škole za školsku godinu 2018/2019.

Zahtjev za sufinanciranje prehrane učenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Hercegovac ili na web stranici općine; http://www.opcinahercegovac.hr

, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 147, 43284 Hercegovac najkasnije do 20.09.2018. godine.
 
SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA PDF Ispis E-mail
Općinsko vijeće Općine Hercegovac donijelo je Odluku o sufinanciranju udžbenika za učenike osnovne i srednje škole sa područja Općine Hercegovac u školskoj godini 2018./2019.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika ostvaruju  roditelji učenika od 1. do 4. razreda u iznosu 200,00 kn, roditelji učenika od 5. do 8. razreda u iznosu 400,00 kn te roditelji učenika od 1. do 5. razreda srednje škole u iznosu 300,00 kn.
Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Hercegovac ili na web stranici općine; http://www.opcinahercegovac.hr, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac najkasnije do 20.09.2018. godine.

 

ZAHTJEV

 
PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA PDF Ispis E-mail

pdf buttonPRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld