Oglasna ploča


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/18-01/06, Urbroj: 2123/03-02-18-1, općinski načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2018.g.

 

POZIV

 

 
POZIV ZA VIJEĆE PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 6. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 28. ožujka 2018.g. (srijeda) s početkom u 15;00 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

POZIV

 
FINANCIJSKA POTPORA SPORTSKIM UDRUGAMA PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 3/16), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2018. godini, dana 07. ožujka 2018. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2018. godini

U Proračunu Općine Hercegovac za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programa sportskih  udruga  namijenjenih  zadovoljavanju  javnih  potreba u području sporta  definiranih  prioritetima  utvrđenima od strane Zajednice športskih udruga Općine Hercegovac.

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A4

OBRAZAC B1

OBRAZAC B2

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 
NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17), članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/18) te sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), Općinski načelnik Općine Hercegovac daje sljedeću

 

INFORMACIJU

o uvidu u Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Općine Hercegovac za razdoblje od 2018. do 2022. godine


 
JAVNI POZIV MLADIM OBITELJIMA ZA DOSTAVU PRIJAVA PDF Ispis E-mail

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Hercegovac.

Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, a obuhvaća mjere:

Mjera 1.1.financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Hercegovac:

-         do 50 % a maksimalno 15.000,00 kuna

Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

-         do 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.500,00 kuna

 

Sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Hercegovac www.opcinahercegovac.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 147, 43284 Hercegovac, na telefon: 043/524-511 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

JAVNI POZIV

OBRAZAC 3

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6

OBRAZAC 7

OBRAZAC 8

OBRAZAC 9

OBRAZAC 10

NAPOMENA: I u prijavi na Mjeru 1.2., podnositelji trebaju popuniti i dostaviti Izjavu da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 7)

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld