RAZVRSTAVANJE KOMUNALNOG OTPADA Ispis
Ponedjeljak, 19 Srpanj 2021 12:36

Projektom će se izgraditi i opremiti postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (sortirnica).

Sortirnica je građevina namijenjena unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, u kojoj se razvrstava, mehanički obrađuje te skladišti odvojeno prikupljeni otpad.

pdf buttonBROŠURA