Izvješće uredu za javnu nabavu Ispis

Općina Hercegovac temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) podnosi:

pdf buttonIZVJEŠĆE UREDU ZA JAVNU NABAVU