JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE HERCEGOVAC Ispis

Na temelju Zakona o savjetima mladih (NN 23/07) i članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Hercegovac raspisuje:

pdf buttonJAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih općine Hercegovac