JAVNI POZIV ZA MANIFESTACIJE 2014. Ispis
Petak, 12 Srpanj 2013 07:47

U cilju što bolje turističke ponude našeg područja, molimo Vas da do 10. rujna 2014. godine, dostavite svoje planove i programe za 2014. godinu, s posebnom naznakom na manifestaciju ili ideju za koju mislite da bi bila dobar turistički proizvod.

Molim Vas da dobro razradite ideju, jasno naznačite ciljeve s detaljnim vremenikom i troškovima realizacije, te opisom. Treba jasno istaknuti organizatora i suorganizatora, također i financijsku konstrukciju po kojoj će biti razvidno uključivanje jedinica lokalne samouprave, turističke zajednice, Županije, sponzora…

Obzirom da se planovi i programi TZ rade u listopadu, neophodno je da na vrijeme pošaljete svoje ideje, kako bi Turističko vijeće odabralo one proizvode ili manifestacije koje su turistične, tradicijske ili tradicionalne, a Skupština donijela Plan i program rada TZ Sjeverna Moslavina za 2014. godinu.

Ako imate materijala (slike, tekstove) za koji mislite da bi trebali biti na web stranicama TZ –a ( www.tzsm.hr), također Vas molim da ih dostavite u Ured, osobno, poštom ili mailom.