IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015.GODINU Ispis
Utorak, 29 Rujan 2015 10:57

pdf buttonODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2015. GODINU

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

pdf buttonBILJEŠKE UZ KRATKE IZMJENE I DOPUNE