JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2012. godini Ispis

Na temelju članka 6. Odluke o kreditiranju proljetne sjetve u 2012. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije, ( Klasa: 403-01/12-02/1, Urbroj: 2103-09-12-1) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje:

pdf buttonJAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2012. godini

Pripadajući obrazac možete preuzeti ovdje:

pdf buttonZAHTJEV ZA ODOBRENJE KREDITA ZA PROLJETNU SJETVU 2012. GODINE - fizičke osobe