Obavijest o dimnjačarskim poslovima Ispis

Općina Hercegovac sklopila je Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sa uslužnim obrtom "Dimnjačarstvo Zagreb" vl. Fejzo Bećirović, IL. Bratovština 14 Zagreb (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Odredbom članka 11. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službeni glasnik" br. 3/11) propisano je da su korisnici usluga dužni omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata.

Ako se koncesionaru ne omogući redovita kontrola i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata činite prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 500,00 kn do 1.500,00 kn.

Ovlašteni dimnjačar je dužan obavijestiti građane tj. izvjestiti na vidnom mjestu na području Općine plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata najkraće 5 dana prije dolaska.

Dimnjačar se može i telefonski pozvati, na slijedeće brojeve:

01/294-6908, 098/9562-581, 091/6365-448, 092/2413-444


Ovdje možete vidjeti cjenik dimnjačarskih usluga.