Općina Hercegovac
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE U POLJOPRIVREDI (SUŠA) PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 22 Srpanj 2021 06:39

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. srpnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području grada Grubišnog Polja i općina Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Pisanica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac (KLASA: 920-11/21-01/15, URBROJ: 2103-09-21-25) od 21. srpnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-suše da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi.

Više...
 
RAZVRSTAVANJE KOMUNALNOG OTPADA PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 19 Srpanj 2021 12:36

Projektom će se izgraditi i opremiti postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (sortirnica).

Sortirnica je građevina namijenjena unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, u kojoj se razvrstava, mehanički obrađuje te skladišti odvojeno prikupljeni otpad.

pdf buttonBROŠURA

 
JAVNI NATJEČAJ PDF Ispis E-mail
Srijeda, 14 Srpanj 2021 12:55

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za investicijska ulaganja na nekretninama na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 11. svibnja 2020. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A5

OBRAZAC B1

OBRAZAC B2

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 
NATJEČAJ - PRODAJA NEKRETNINE PDF Ispis E-mail
Utorak, 06 Srpanj 2021 09:12

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Hercegovac (Službeni glasnik, broj 1/16, 5/18 i 4/19) i članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 1/21) Načelnik Općine Hercegovac raspisuje

NATJEČAJ

o prodaji nekretnina k.č.br. 1284, k.o. Hercegovac

u vlasništvu Općine Hercegovac

Prijave se dostavljaju najkasnije do 16. srpnja 2021. godine, a ostale informacije možete pronaći na:

pdf buttonNATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

editOBRAZAC PONUDE

editPRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

pdf buttonODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA O PRODAJI NEKRETNINE

 
JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATIMA PDF Ispis E-mail
Petak, 18 Lipanj 2021 10:08

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,

kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača ili kontrolora nema drugih poslovnih/školskih obveza.

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja.

Rok za podnošenje prijava jest od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice.

 

Više o Javnom pozivu

 
LOKALNI IZBORI 2021.GODINE PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 26 Travanj 2021 13:01

Odlukama Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/105, URBROJ: 50301- 21/06-21-2; KLASA: 022-03/21-04/106, URBROJ: 50301-21/06-21-2 i KLASA: 022-03/21- 04/107, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. raspisani su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno izbori zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori).

Lokalni izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021.

 

pdf buttonKONAČNO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA PROVEDBE LOKALNIH IZBORA

pdf buttonPRIVREMENO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA PROVEDBE LOKALNIH IZBORA

 

pdf buttonREZULTATI - OPĆINSKI NAČELNIK

pdf buttonREZULTATI - OPĆINSKO VIJEĆE

 

pdf buttonRJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

pdf buttonRJEŠENJE ZBIRNO - OPĆINSKO VIJEĆE

pdf buttonRJEŠENJE ZBIRNO - NAČELNIK

 

pdf buttonKONAČNI REZULTATI - OPĆINSKI NAČELNIK

pdf buttonKONAČNI REZULTATI - OPĆINSKO VIJEĆE

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld