Općina Hercegovac
FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA ZA ULAGANJE U NEKRETNINE PDF Ispis E-mail
Utorak, 07 Travanj 2020 08:26

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za investicijska ulaganja na nekretninama na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 11. svibnja 2020. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

pdf buttonJAVNI NATJEČAJ

pdf buttonUPUTE ZA PRIJAVITELJE

editOBRAZAC A1

editOBRAZAC A2

editOBRAZAC A3

editOBRAZAC A5

editOBRAZAC B1

editOBRAZAC B2

 

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 
POZIV NA PROVJERU PDF Ispis E-mail
Srijeda, 11 Ožujak 2020 11:12

Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19-pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Poljoprivredni redar u Općini Hercegovac, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Više...
 
RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 02 Ožujak 2020 00:00

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac, dana 02.03.2020. g. objavljuje

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac

na radno mjesto – referent – poljoprivredni redar

 

1. Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac na radno mjesto poljoprivrednog redara u Općini Hercegovac, 1 ( jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme od 6 ( šest) mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova

 

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - POLJOPRIVREDNI REDAR

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 
UDRUGE GRAĐANA - JAVNI NATJEČAJ PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 06 Veljača 2020 11:48

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama građana u 2020. godini na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 09. ožujak 2020. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A4

OBRAZAC A5

OBRAZAC B1

OBRAZAC B2

 

ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA

 
SPORTSKE UDRUGE - JAVNI NATJEČAJ PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 03 Veljača 2020 12:06

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" broj 26/15), članka 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 3/16), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2020. godini, dana 03. veljače 2020. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2020. godini

Više...
 
JAVNA RASPRAVA - III. IZMJENE I DOPUNE PPUO PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 30 Siječanj 2020 10:02

 

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/19-01/02, Urbroj: 2123/03-02-20-19 od 8. siječnja 2020. godine), Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

I.

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 6. do 20. veljače 2020. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 150, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

II.

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

- u Hercegovcu, u zgradi Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 13. veljače 2020. godine u 11:00 sati.

Više...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld