LOKALNI IZBORI 2021.GODINE PDF Ispis E-mail

Odlukama Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/105, URBROJ: 50301- 21/06-21-2; KLASA: 022-03/21-04/106, URBROJ: 50301-21/06-21-2 i KLASA: 022-03/21- 04/107, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. raspisani su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno izbori zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori).

Lokalni izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021.

 

pdf buttonKONAČNO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA PROVEDBE LOKALNIH IZBORA

pdf buttonPRIVREMENO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA PROVEDBE LOKALNIH IZBORA

 

pdf buttonREZULTATI - OPĆINSKI NAČELNIK

pdf buttonREZULTATI - OPĆINSKO VIJEĆE

 

pdf buttonRJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

pdf buttonRJEŠENJE ZBIRNO - OPĆINSKO VIJEĆE

pdf buttonRJEŠENJE ZBIRNO - NAČELNIK

 

pdf buttonKONAČNI REZULTATI - OPĆINSKI NAČELNIK

pdf buttonKONAČNI REZULTATI - OPĆINSKO VIJEĆE

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld